O nas

Nasza firma oferuje swoje usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej, projektów instalacji elektrycznej oraz konsultacji w zakresie obliczeń obciążeń systemów budowlanych biurom projektowym, pracowniom architektonicznym oraz końcowym klientom pragnącym zrealizować budowę ozdobnego zbiornika akwariowego.

Podczas pierwszego spotkania wspólnie ustalamy co ma być przedmiotem projektu tzn. wielkość zbiornika, jego kształt, miejsce zabudowy, możliwości podłączenia mediów, sposób prowadzenia serwisu itd.

o nas

Następnie (jeśli to możliwe) dokonujemy wizji lokalnej, podczas której oceniamy wytrzymałość konstrukcji budynku, możliwość podprowadzenia mediów i co najważniejsze usytuowanie zbiornika względem okien oraz oceniamy potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić w związku z lokalizacją np. w kawiarni lub restauracji.

Kolejny etap to podpisanie umowy z inwestorem na wykonanie projektu i samego zbiornika. Budowę akwarium uważa się za zakończoną w momencie napełnienia zbiornika wodą, posadzenia roślin, uruchomienie osprzętu filtracji, podłączenia oświetlenia i automatyki oraz wpuszczenie pierwszej partii rybek. Rybki wpuszcza się najwcześniej po 2-4 tygodniach od momentu napełnienia zbiornika wodą.

Góra strony
akwarium naturalne